Principy pedagogiky Marie Montessori

Marie Montessori byla vynikající pozorovatelkou dětí a svou metodu začala rozvíjet především na základě vlastního sledování.

 

Tvrdila, že neobjevila metodu, ale pouze sílu v dětech, která je vede k tvořivosti a tím ovlivňuje jejich chování. Marie Montessori vycházela z důvěry ve schopnosti dětí, vůli se rozvíjet a stávat se „dospělými“.

V pedagogice Montessori jsou oproti tomu děti méně vedeny, ale více pedagogy podporovány v rozvíjení vlastního potenciálu a v nalezení své vlastní cesty k rozvíjení nejen inteligence a schopností, ale i umění spolupracovat a pomoci druhým.

 

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Toto je jedna z hlavních zásad Marie Montessori – dát dítěti dostatek času a prostoru, aby se rozhodlo samo, které činnosti se chce věnovat a jak dlouho ji chce dělat. Učitel musí ale být neustále nablízku, musí dítě správně motivovat a ukázat mu, jak se s pomůckou pracuje. Pokud si dítě neví rady, pomůže mu a ukáže co dál, jinak se ale do činnosti dítěte nevměšuje a nechá mu dostatečný prostor pro jeho práci, která spočívá v potřebě se něco nového naučit.

 

Dítě je tvůrce sebe sama

Každé dítě je jedinečná osobnost, svou senzitivní fázi pro určitý druh učení má každý v jiné době, proto je třeba respektovat individualitu dítěte, dítě si samo určuje, která činnost ho v jaké fázi vývoje zajímá.

 

S tímto souvisí další zásada – Respektování senzitivní fáze

Senzitivní fáze je období, kdy je dítě naladěno pro získání určitých dovedností, učí se samo a bez velké námahy. V tomto období jsou poznatky trvalé – dítě se učí pro další život, nejen pro danou chvíli. Pokud se senzitivní fáze nevyužije, dítě se může danou věc naučit později, ale s vynaložením daleko většího úsilí.

 

„Ruka je nástroj ducha“

Neboli „Od uchopení k pochopení“, toto je další klíčová zásada výchovného působení podle Montessori pedagogiky. Dítě si musí vše napřed „osahat“, aby správně a trvale pochopilo logiku a souvislosti. Bez rozvíjení smyslů je učení mělké, a to co se dítě naučilo, snadno zapomíná.

 

Svobodná volba práce

Dítě si samo vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat, má svobodu výběru a rozhodování, ale zároveň odpovědnost – to, že si samo pomůcku vybere je jen jeho rozhodnutí, ale práci s ní by mělo dítě dokončit a poté pomůcku uklidit na své místo.

 

Připravené prostředí

Jde o uspořádání prostředí třídy, pomůcek a materiálu pro samostatnou práci dítěte. Prostředí musí být připraveno tak, aby umožnilo dítěti samostatné osvojování poznatků, musí podněcovat a povzbuzovat k aktivitě, k dosažení stále vyšší úrovně zájmů. Marie Montessori jako vynikající matematička sama vymyslela soubor pomůcek, které se při práci podle její metody používají dodnes. Tyto pomůcky pomáhají dítěti pochopit matematické a jazykové problémy pomocí smyslů, rozvíjejí dítě po všech stránkách. Pomůcky jsou zásadně z přírodních materiálů.

 

Polarizace pozornosti

Jde o schopnost dítěte intenzivně a dlouhodobě se soustředit na práci. Skládá se ze 3 fází – hledání (dítě hledá, vypadá roztěkané), velká práce (dítě našlo co ho zaujalo a pracuje), nasycení (dítě dokončí práci, uklidí, je spokojené a klidné). Dítě je třeba vést k polarizaci pozornosti prostřednictvím cvičení praktického života, dítě „normalizovat“ (zklidnit). Učitel dítě vede ke koncentraci pozornosti, sebekontrole a rozvoji jemné motoriky.

Dalšími zásadami Montessori pedagogiky je věková přiměřenost (pomůcky přiměřené věku, komunikace s dítětem na jeho úrovni), práce ve věkově rozdílných skupinách (děti si vzájemně pomáhají, učí se od sebe), dále celostní učení (jednota tělesného a duševního potenciálu, vše probíhá v logických souvislostech), práce s chybou (chyby mají svůj smysl, z chyby se můžeme poučit). Všechny Montessori pomůcky mají v sobě zabudovanou zpětnou vazbu – kdo s nimi pracuje, může si svou chybu objevit sám.

 

Jak jsme na tom?

Do začátku provozu zbývají 4 měsíce a tak bychom Vás rádi informovali o tom, jak to nyní vše vypadá. Mrazy povolují a tak práce mohou bez problémů pokračovat.

V současné době již řešíme interiér – prostory určeny pro provoz školky budou již brzy hotovy a směle můžeme začít s vybavováním školky. Vše by mělo být hotovo maximálně do konce května.

A teď jedna důležitá informace pro všechny děti a jejich rodiče. Adaptace dětí na školku je velmi důležitá. Tomuto také přikládáme velký důraz, a proto chceme nechat červen jako „den otevřených dveří“ – kdy si rodiče mohou přijít s dětmi do školky „jen tak pobýt“, aby si děti zvykly na nové prostředí a učitele. Tato akce poběží celý červen – 2-3 dny v týdnu dle zájmu rodičů a je samozřejmě zdarma

Už se na Vás všechny moc těšíme.

Pobyt venku

Nastávají chladné nevlídné dny. Sluníčka si člověk moc neužije. Zima mlha…. No zkrátka, že by ani psa nevyhnal a komu by se chtělo v takovýchto dnech ven? DĚTEM!!!

Děti tohle neřeší. Jim je úplně jedno, jak je venku, zda prší, svítí sluníčko – děti potřebují prostě jenom být, není nic nad to mít teplé, nepromokavé oblečení a vyrazit ven prozkoumávat bláto, žížaly, promočenou zem.

 Jak jinak děti učit o přírodě, o počasí, než že si to samy zažijí – děti se vyvíjí skrz vlastní zkušenost – nad tu nic není.

To je další vize naší školky. Chceme trávit spoustu času venku v přírodě a tak se učit o světě. Je jedno jaké je počasí, o to více můžeme pozorovat a porovnávat tyto změny.

Konzultační hodiny

Výběr školky je důležitý. Ze všech stran se na Vás valí spousta informací. Chceme abyste o nás věděli co nejvíce ale také Vám chceme zodpovědět všechny Vaše dotazy. Proto jestliže Vás zaujala naše školka a máte zájem dozvědět se o nás víc, nabízíme možnost „konzultační hodiny“, kdy Vám osobně předáme všechny informace a vy se pak sami rozhodnete, zda splňujeme Vaše očekávání.

Kam směřujeme

Vím, že je ještě spousta času, než rodičové začnou řešit zapsání svého dítěte do předškolního zařízení. Ale někdo nad tím třeba uvažuje již nyní. Uvědomila jsem si také, že o naší vizi toho zatím nikdo moc neví. A proto bych tady alespoň občas ráda napsala článek o nás, abyste si udělali obrázek, kterým směrem se vlastně chceme vydat.

Mým obrovským snem a cílem je vybudovat školku s individuálním přístupem. Ale individuálním jako opravdu individuálním – kde každé dítě má šanci se projevit a vyvíjet se ve fázi, ve které se právě nachází.

Že plná třída 28 dětí s jednou, i třeba vynikající, učitelkou dělat zázraky prostě nemůže. Odborníci se tímto již dlouho zaobírají a všichni vědí, že tato situace je neúnosná.

V naší školce bude 20 dětí a jedna učitelka bude mít na starosti maximálně 6 dětí.

Mým cílem je vytvořit místo, kde se děti budou cítit komfortně a učitelé budou chodit do školky s pocitem, že to má smysl a budou průvodci dětem při jejich vývoji.

Kateřina

 

Free Joomla! template by Age Themes

Tyto stránky používají soubory cookie a skript ve Vašem prohlížeči k analýze návštěvnosti. Používáním stránek s tímto vyjadřujete souhlas.